25/05/2017 - Đăng bởi: Trần Văn Hậu - 0 bình luận

Nhựa phế liệu PC

Nhựa PC dùng để sản xuất các loại sản sản phẩm như đèn xe ô tô, đĩa CD, CVD, DVD, tấm lấy sáng trong xây dựng, đồ dùng...

Xem thêm