Phế liệu nhựa

Phế liệu khác với phế thải.

Phế liệu là nguyên liệu đã qua sử dụng hoặc là các sản phẩm lỗi, dư thừa trong quá trình sản xuất sản phẩm, chúng được thu gom lại và tái chế thành nguyên liệu phục vị cho sản xuất ra các sản phẩm mới khác được gọi là " tái sinh ".

Với tất cả các quốc gia trên toàn cầu, việc thu gom tái chế phế liệu đang là một công việc được ưu tiên vì nó giúp bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh đầu ra.  Với số lượng hàng triệu tấn " phế liệu " mỗi tháng được tái chế để tái sử dụng giúp tiết kiệm hàng tỷ đô la cho các nhà sản xuất.

Nhựa phế liệu ( phế liệu nhựa) là một trong những loại nguyên liệu có thể tái chế để tái sử dụng nhiều lần.  

Bình luận

An

An - 1/23/2017 3:39:36 PM

Test

Viết bình luận