Giá nhựa leo thang

Giá nhựa từ tháng 4 năm 2017 tăng nhanh so với cùng kỳ năm trước.

Viết bình luận