Nhựa phế liệu PC

Nhựa PC dùng để sản xuất các loại sản sản phẩm  như đèn xe ô tô, đĩa CD, CVD, DVD, tấm lấy sáng trong xây dựng, đồ dùng văn phòng phẩm, hộp khay đựng thức ăn đồ uống. một số quốc gia còn dùng làm thùng nước uống loại 20-25 lít.

Nhựa PC có thể ở dạng trong suốt tựu nhiên hoặc tạo thành các màu khác nhau.

Nhựa PC là một trong số các loại nhựa có giá trị cao nhất.

Phế liệu PC được thu gom từ các nguồn khách nhau, sau đó được tái chế thành nhựa tái sinh và tiếp tục được sử dụng cho các sản phẩm có giá trị khác.

 

Viết bình luận